Det gamle hovudhuset frå 1850 høver fint i Gamlatunet på Fatland.

Aksjer til salgs i Adonis AS

Firmaet Adonis AS
Adonis AS blei grunnlagt i 1988 av meg. Jeg inviterte med meg Bente og Per Ove Kviteberg, og disse driver firmaet i dag, på en utmerka måte.

Formålet med selskapet var å drive markedsføring, salg og support på programvareserien Adonis, som jeg hadde utvikla siden 1979, og som jeg personlig satt med alle rettigheter til.

I 1996 solgte jeg alle mine rettigheter til firmaet Adonis AS. Og i dag sitter jeg fremdeles med 15% av aksjene i dette selskapet.

Adonis AS er et svært veldrevet firma, med rundt 45 ansatte i full stilling, fordelt på kontorene på Halsnøy, Manila, Miami, Kerch (Krim) og Kharkiv (Ukraina). Markedet er shippingsegmentet over heile verden, hvor utsiktene for de neste årene er veldig gode.

Du kan lese mer om firmaet på Adonis AS sine egne nettsider. Kontakt gjerne styreformann Per Ove Kviteberg for mer info om selskapet i dag (per.ove.kviteberg@adonis.no).

Adonis programvare
Adonis-programmene er utvikla for å dekke shipping-bransjens behov for personaladministrative systemer, både på kontorene og ombord i båtene.

De er installert i store velrenommerte rederier over heile kloden, og veldig mange kunder anser dette for å være de beste programmene som er tilgjengelige i markedet i dag.

Kundene fordeler seg grovt sett på en tredel innen cruise, en tredel innen rigg, og en tredel innen konvensjonell shipping.

Adonis Personnel Management håndterer de fleste sider ved personaladministrasjonen. Dette er hovedproduktet innenfor det som gjerne kalles The Adonis Suite.

Så er det andre tilleggsprodukter som håndterer rekruttering, planlegging, lønn, ombord-rutiner, ansatt-portal, etc.

Les mer på Adonis AS sine egne nettsider.

 

Mine aksjer er til salgs
Verdien av firmaet er i dag estimert til NOK 60 000 000,-, noe som setter verdien av min aksjeportefølje til NOK 9 000 000,-.

Dette er derfor den prisen jeg i utgangspunktet mener er markedsprisen. Imidlertid er det to grupper av aktuelle kjøpere som jeg gjerne kan diskutere en lavere pris med.

Den ene er lokale investorer som holder til på Vestlandet. Jeg vil sette pris på å finne en kjøper i denne regionen, som kan sørge for at hovedkontoret fremdeles blir værende i området.

Den andre er firmaer som investerer fordi de har faglig interesse av et samarbeid med Adonis AS, og hvor begge firmaene har gjensidig interesse av et slikt samarbeid.

Jeg vil presisere at den estimerte verdien av selskapet kan synes høy hvis man ser kun på regnskapstallene. Den primære verdien ligger enda mer i det solide produktet, samt avdelingene for utvikling, test og support i Ukraina og Krim. Disse avdelingene er nemlig vesentlig billigere å drive enn om de lå her hjemme, noe som vil være en enorm styrke i årene som kommer.

 

Er du interessert, så ta omgående kontakt med meg på arne.gjerde@n-lt.no, eller telefon 938 17 200.

 

 

 

www.ag3.no
ARNE.GJERDE@N-LT.NO
Arne Gjerde, Bjørkelivegen 4, 5458 Arnavik

© Det er lov å sitera frå denne nettsida
ved å referera til www.ag3.no.
Meir omfattande bruk må avtalast skriftleg.
Elles gjeld Lov om opphavsrett til åndsverk.

Utsikt utover Klosterfjorden ein vinterdag.