Parti frå nedre Fatland, ein fin haustdag for fem år sidan.

Gullparken

Bakteppet

Gullparken har altså grønt skifte som bakteppe. Dette presenteres gjennom flere temaer, fortrinnsvis disse, i prioritert rekkefølge:

 

  1. Skogen
  2. Molda og maten
  3. Energi
  4. Helse og rekreasjon
  5. Ressursforvaltning

 

Hvert tema kan ha sitt eget temahus, hvor det finnes info om temaet. Sjølve temaet kan i praksis presenteres utendørs, gjennom installasjoner og aktiviteter.

 

Skogen blir det viktigste temaet, så over halve parken er avsatt til dette.

 

Ved å rusle gjennom Skogstien, vil du få vist alle sider av moderne skogbruk. Du kan følge treet gjennom heile syklusen, fra det plantes, gjennom kulturarbeid, tynning, slutthogst, foredling til trelast og andre treprodukt. Og til slutt gjenplanting, for å sikre at syklusen repeteres.

 

Alt som kan lages av olje, kan lages av skog!

 

Skogen er et av de aller viktigste satsingsområdene i det grønne skiftet, siden den produserer råstoffet til trelast, treprodukter, papir, bioplast, drivstoff, biobrensel, og mye mer. Skogen er nemlig en fornybar ressurs, som kan utnyttes på en bærekraftig måte.

 

Dessuten vil et offensivt skogbruk kanskje være det mest effektive virkemiddelet i klimakampen, all den tid voksende skog medfører binding av store mengder med CO2. I motsetning til andre klimatiltak, som normalt medfører en betydelig kostnad, vil skogen tvert om gi økonomisk gevinst.

 

Molda og maten vil fortelle om hvordan vi må dyrke mat i framtida, hvis alle skal få nok, og vi samtidig skal redde klimaet og miljøet vårt.

 

Mat er nøkkelressursen for at mennesket skal overleve. Dagens industrilandbruk produserer mye mat, men ødelegger samtidig jordsmonnet, slik at det produserer mindre for hvert år.

 

Jorda produserer altså mindre mat, parallelt med at befolkningen på kloden øker. Dette må nødvendigvis føre til et skjæringspunkt, der det ikke lenger er mulig å dyrke nok mat til alle. Resultatet er kjent, det blir krig.

 

Følgelig må man ta i bruk andre metoder som produserer mat på en bærekraftig måte, uten å ødelegge det jordsmonnet som vi alle er avhengige av. Les mer om dette i Jordboka, som er skrevet av professor Dag Jørund Lønning. Les også gjerne bloggen hans, med det treffende navnet Komposten.

 

Energi vil vise hvordan vi produserer og bruker fornybar energi (vannkraft, vindkraft, solkraft, bølgekraft, tyngdekraft). Ikke-fornybar energi er kanskje den ressursen vi overforbruker mest i dag.

 

Omlegginga av transport-sektoren blir også berørt, eksempelvis lyntog istedenfor fly (se Norsk Bane AS), og et elektrisk minitog bør derfor gå rundt i parken.

 

Helse og rekreasjon vil ha utgangspunkt i arenaen som heter Stadion. Friidrett og orientering har sentrale roller, da disse gir mulighet for allsidige og publikumsvennlinge aktiviteter innenfor parkens område.

 

Temaet Ressursforvaltning vil fortelle om Jordas overforbruksdag, og hvordan vi kan komme på rett kjøl.

 

17.03.2019

Generelt

Parken skal være en kunnskapsbasert underholdningsprega opplevelsespark, men

med det grønne skiftet som gjennomgående

og bakenforliggende hovedtema.

 

Parken er også en læringsarena, der

kunnskap i stor grad tilegnes gjennom de underholdningsbaserte aktivitetene. I tillegg vil det være kulturelle og faglige innslag, gjennom konserter, teater, kurs, seminarer, idrettsaktiviteter, utstillinger, mm.

 

Mange av opplevelsene knyttes opp mot temaene i parken. Siden parken ligger på en skogeiendom, vil Skogen være det første fagtemaet som blir tilrettelagt.

 

Parken omkranser det lille, men fantastisk flotte, utsiktspunktet, som bærer navnet Gullhaug. Området er utrolig vakkert, med utsikt vestover mot solnedgangen og Sunnhordlandsbassenget, med Stord i bakgrunnen, og med fjell på alle kanter, opptil 1200 meter høye.

 

Gullparken er et arbeidsnavn for prosjektet, basert på at Gullhaug ligger sentralt i parken. Det endelige navnet på parken kan bli noe anna.

 

Se video over området her.

 

 

Sesong

I to måneder rundt skolenes sommerferie vil parken framstå som en rein publikumsretta familie-opplevelsespark.

 

Studier vi har gjort viser nemlig at det er et nærmest umettelig behov for opplevelser i heile denne perioden. For å sikre det økonomiske grunnlaget for drift av parken er det derfor avgjørende at vi satser alt på sommeren.

 

I tillegg vil vi forsøke å etablere familiesesong også i november, pluss halve desember. En slik park som ligger i og ved skogen vil være perfekt ramme for aktiviteter som relateres til juleforberedelser. Alternative julebord, både for familier og firma, kan man gjerne kalle det.

 

Resten av året vil parken være en arena for seminarer, jubileer, slektsstevner, bryllup, treningsleirer, generalforsamlinger, samlinger for kor og musikk, you name it.

 

Parken blir altså ikke åpen for publikum i dette tidsrommet, bare for bestilte arrangementer. Hele parken kan også leies til egne lukka arrangement, for firmaer eller privat.

 

Institusjoner og firma som berører de temaene som parken omhandler, vil trolig finne dette som en spesielt egna arena for sine seminarer og samlinger.

 

 

Camping

Det blir mulig å overnatte i parken, i telt eller egen bobil. Men det vil også være små hytter i spennende utførelser, som man kan leie for ei eller flere netter.

 

Tusseskogen er området hvor disse småhyttene ligger, og de kan ha utforming som hobbithus, sopper, eller andre eventyrfigurer. Hver hytte har egen minihage, og de er fullt utstyrt som et dobbelt hotellrom, med bad og det heile.

 

 

Er du interessert?

Skal Gullparken bli en realitet, trengs det stor innsats fra mange. Det gjelder sjølsagt økonomi, men i like stor grad arbeid på forskjellige plan.

 

Ikke minst vil seniorer kunne gjøre en nyttig innsats, både under oppbygging av parken, men også i den daglige drifta. Seniorer besitter en stor kompetanse, som ofte samfunnet overser fullstendig.

 

Denne nettsida gir et svært overflatisk innblikk i prosjektet. Er du interessert i å delta, på ett eller anna nivå, så trenger du mye mer info.

 

Ta kontakt snarest med Arne Gjerde, Bjørkelivegen 4, 5458 Arnavik. Eller til epost arne.gjerde@n-lt.no.

 

 

 

 

Arenaene i parken

I tillegg til de "grønne" temaene som er omtalt til venstre, vil parken omfatte veldig mye som skal gjøre den til det trivelig sted å oppholde seg. Med sine 200 mål vil dette være en svært stor park, med areal nok til mange ulike arenaer (se kart nedenfor).

 

I motsetning til mange av dagens parker, som er sterkt prega av multimedie-installasjoner, blir Gullparken fullstendig "analog". Den blir altså heilt basert på et samspill med naturen, der leik og moro skal skje langt borte fra digitale plattformer.

 

Naturligvis blir opplevelsene i parken best i fint vær. Imidlertid blir den designet ut fra worst case, nemlig at det regner hver eneste dag. Uansett vær skal det altså være mye å ta seg til her, derfor vil en del viktige aktiviteter være innendørs eller beskytta av tak.

 

Arealene er nedenfor kort beskrevet. Det kan bli en del endringer og sammenslåinger i det endelige konseptet.

 

Arenaene Leikeland og Vannland vil kanskje være de som har størst fokus i den typiske familie-sesongen om sommeren. En liten by av leikehytter, og kanopadling i et lukka lite kanalsystem, vil være viktige attraksjoner.

 

Men også de andre arenaene vil ha en sterk betoning av leik og aktiviteter. Og studier vi har gjort i andre parker, viser at når det er mye folk i parken, så sprer de seg over et stort område.

 

Gullhaug er den spektakulære arenaen i parken, med storslått utsikt og mange aktiviteter. Og litt roligere aktiviteter for voksne, som minigolf. Samt lune plasser til å sitte og sole seg. Eller grille medbrakt på parkens griller. For ikke å glemme et overbygd mini-teater.

 

Service er arenaen for restaurant, bar, butikk, selskapslokale, møterom, toaletter, dusjer, og andre sentrale servicefunksjoner.

 

Camping er arenaen hvor man telter, og hvor det også finnes små eventyrhytter til leie. Småhytter i fantasifulle utførelser kan man også finne rundt om andre steder i parken.

 

Parkering er sjølsagt arenaen hvor gjestene parkerer bilene sine. De to store parkeringsplassene rett innenfor inngangsporten er tilrettelagt for bobil.

 

Parkeringsplassene finnes altså inne i parken. Det medfører at man betaler også for bilen ved innkjørsel. Reine elbiler bør gå gratis eller billigere.

 

Skogen er arenaen hvor temaet Skogen blir presentert, og hvor alle opplevelser knyttet til utmarka finnes. Ungene får her for eksempel prøve små elektriske griplastere.

 

Kjøkkenhagen er arenaen hvor temaet Molda og maten blir presentert. Her dyrkes mange forskjellige matvekster, og du kan se hvordan molda skal forvaltes for å gi mest mulig igjen, på en bærekraftig måte. Du vil lære hvordan dette kan gjøres hjemme i din egen hage, sjøl om du bare har en vanlig tomt på ett mål.

 

Stadion er en arena som består av en 200 meters løpebane (rundbane), men hvor ene langsida er 110 meter lang. Langs denne er det også en tribune, fra denne vil man også ha oversikt til ei hinderløype. Stadion vil være spesielt tilrettelagt for de fleste friidretts-øvelser, men arenaen er ypperlig til mange andre aktiviteter.

 

Orientering vil også ha stort fokus, og siden parken er såpass stor, vil det til enhver tid eksistere ei o-løype innenfor gjerdet. I området utenfor er det tur-orientering.

 

Fra Bergen

 

Opplevelsesparken som rommer "alt", med det grønne skiftet og skogen som bakteppe, men med spennende og lærerike aktiviteter i front.

Fra Haugesund/Stavanger

Den doble røde sirkelen i kartet over viser hvor Gullparken er lokalisert, på Fatland på Halsnøy.

 

Til høyre vises et oversiktskart over parken, og grovt hvordan de forskjellige arealene foreløpig er planlagt plassert.

Fra Odda/Oslo

Fra Oslo

 

 

 

 

Ingen stad er solnedgangen finare enn på Fatland!