Det gamle hovudhuset frå 1850 høver fint i Gamlatunet på Fatland.

 

 

 Bloggen min

 

 

 

    Klikk på ein bloggpost for meir tekst og større bilde. Eller høgreklikk på

 

    bildet, og be om å få det i ny fane. Bruk så Ctrl+musehjul for å forstørra.

 

 

Link til tidlegare bloggpostar...

 

 

Jobben min

 

Nedanfor finn du litt meir og mindre statisk info om kva eg jobbar med og elles kva interesser eg konsentrerer meg mest om.

 

Boklansering

Av Arne Gjerde
01.12.2019
Kategori: Ag3

Torsdag førstkomande, altså 5. desember, vert det lansering av boka Skaparen på Dill klokka 1600. 


Kjøp deg gjerne ein komlemiddag først, sidan du no likevel er på den plassen der verdas beste komle blir laga.


Magnar er til stades og signerer bøker denne dagen. Det same gjer han hos Spar Sæbøvik dagen etter (altså fredag) klokka 0900-1200. Så dreg han til Rosendal, der han signerer klokka 1400-1600. Og laurdag er han på Husnes frå klokka 1200.


Her kan du lesa pressemeldinga som er sendt ut om boka:


<... Les mer

Torsdag førstkomande, altså 5. desember, vert det lansering av boka Skaparen på Dill klokka 1600. 


Kjøp deg gjerne ein komlemiddag først, sidan du no likevel er på den plassen der verdas beste komle blir laga.


Magnar er til stades og signerer bøker denne dagen. Det same gjer han hos Spar Sæbøvik dagen etter (altså fredag) klokka 0900-1200. Så dreg han til Rosendal, der han signerer klokka 1400-1600. Og laurdag er han på Husnes frå klokka 1200.


Les meir ...

Skaparen-MockUp3-Redusert-C_1.jpg

Boka om Magnar

Av Arne Gjerde
17.11.2019
Kategori: Ag3

For fem år sidan tok eg på meg å skriva boka om Magnar Reigstad. Denne oppfinnaren og eventyraren og halsnøybuen, som gjennom heile livet har skapt overskrifter landet rundt.


Boka heiter Skaparen, og endeleg kan eg kunngjera at no har ho gått i trykken. Tidleg i desember er ho å få kjøpt i bokhandlane i distriktet, og i butikkar på Halsnøy. 


Forlaget er mitt eige, med namnet Argusbok. Boka kan òg kjøpast i forlaget sin netthandel, som blir operativ om eit par veker.


Meir info kjem når det nærmar seg.

Les mer

For fem år sidan tok eg på meg å skriva boka om Magnar Reigstad. Denne oppfinnaren og eventyraren og halsnøybuen, som gjennom heile livet har skapt overskrifter landet rundt.


Boka heiter Skaparen, og endeleg kan eg kunngjera at no har ho gått i trykken. Tidleg i desember er ho å få kjøpt i bokhandlane i distriktet, og i butikkar på Halsnøy. 


Forlaget er mitt eige, med namnet Argusbok. Boka kan òg kjøpast i forlaget sin netthandel, som blir operativ om eit par veker.


Meir info kjem når det nærmar seg.

Slik ser boka ut.
Skaparen-MockUp3-Redusert-C.jpg

Loppemarknadsteltet

Av Arne Gjerde
24.10.2019
Kategori: Ag3

Etter ein pause er det på'an igjen. Dei antikvariske nettsidene du kanskje har sett her i det siste, skuldast rot hos leverandøren av netthotellet.


Det er mykje å hengja fingrane i, er den einaste orsakinga eg finn for latskapen. Eg kom ikkje på noko betre i farten. 


Og det er haust, med tilhøyrande turgåing i skogen. Går du innover frå Fatland, så står det sjølvbetente bugnande loppemarknadsteltet der enno. Gå gjerne om dagen mellom 0900 og 1700, for då held jegrane seg heime.

Les mer

Etter ein pause er det på'an igjen. Dei antikvariske nettsidene du kanskje har sett her i det siste, skuldast rot hos leverandøren av netthotellet.


Det er mykje å hengja fingrane i, er den einaste orsakinga eg finn for latskapen. Eg kom ikkje på noko betre i farten. 


Og det er haust, med tilhøyrande turgåing i skogen. Går du innover frå Fatland, så står det sjølvbetente bugnande loppemarknadsteltet der enno. Gå gjerne om dagen mellom 0900 og 1700, for då held jegrane seg heime.

Det tutlar inn nokre kroner no og då frå loppemarknaden, og om ikkje lenge har me fått inn nok til å betala teltet. Føremålet er ikkje å bli rik på dette tiltaket, men å syta for at ting blir brukte om att, i staden for å bli kasta.

Loppemarknadteltet_oktober_-_Napa-C.jpg

Valkval-dagen

Av Arne Gjerde
09.09.2019
Kategori: Ag3

I dag skal det avgjerast. Kven skal styra kommunen vår dei neste fire åra?


Me i MDG har gjort så godt me har kunna, med å fortelja folk at me er meir offensive enn dei andre partia. Me er meir utolmodige etter å få lagt tilhøva betre til rette for innbyggjarane enn det dei styrande hittil har klart. Og me ønskjer meir enn nokon andre å innretta lokalsamfunnet slik at det blir skryt å få frå dei som kjem etter oss.


Lukke til med valet i dag!

Les mer

I dag skal det avgjerast. Kven skal styra kommunen vår dei neste fire åra?


Me i MDG har gjort så godt me har kunna, med å fortelja folk at me er meir offensive enn dei andre partia. Me er meir utolmodige etter å få lagt tilhøva betre til rette for innbyggjarane enn det dei styrande hittil har klart. Og me ønskjer meir enn nokon andre å innretta lokalsamfunnet slik at det blir skryt å få frå dei som kjem etter oss.


Lukke til med valet i dag!

Bildet over er frå første kommunestyremøtet i inneverande periode, då Synnøve Solbakken gav kommandoen over til Peder Sjo Slettebø.

SynnoveOgPeder2015.jpg

Valkampen

Av Arne Gjerde
03.09.2019
Kategori: Ag3

Det er kommuneval om snautt ei veke. Ved førre val mangla me i MDG berre nokre få stemmer på å få inn to mandat, allereie første gongen me stilte til val. 


Eg var den eine heldige som vart vald inn i kommunestyret, men etter ei tid måtte eg av helseomsyn søkja fritak ut perioden. Svein Ingvald Opdal overtok då.


Men no er me i gang med ny valkamp, optimistiske som aldri før. Og alle som står på stand for oss rapporterer om veldig mykje meir positiv interesse enn for fire år sidan, så me har eit stort håp om framgang.<... Les mer

Det er kommuneval om snautt ei veke. Ved førre val mangla me i MDG berre nokre få stemmer på å få inn to mandat, allereie første gongen me stilte til val. 


Eg var den eine heldige som vart vald inn i kommunestyret, men etter ei tid måtte eg av helseomsyn søkja fritak ut perioden. Svein Ingvald Opdal overtok då.


Men no er me i gang med ny valkamp, optimistiske som aldri før. Og alle som står på stand for oss rapporterer om veldig mykje meir positiv interesse enn for fire år sidan, så me har eit stort håp om framgang.


Les meir på kvinnherad.mdg.no.

Her er litt av gjengen som står på for MDG Kvinnherad no om dagen, fotografert ved Vangssago i Rosendal. 


Frå venstre: Jostein Saghaug, Matthias Zimmermann, Knut Førland, Arne Gjerde, og Eli Hårklau med vesle Anna. 


Foto: Svein Helge Pedersen.

MDG-gjengen-ved-Vangssago-C.jpg

VM-DELTAKING

Av Arne Gjerde
20.08.2019
Kategori: Ag3

Endeleg vart eg utteken til VM! Ei heil veke var både Anna, Håkon og eg med som frivillige då VM i orientering nett gjekk av stabelen i Østfold. Det var første gongen eit VM vart avvikla i Østfold, uansett idrett, så det var stor stas for alle dei lokale.


Men stor stas var det for oss vestlendingane òg. Om det vart "Best WOC ever", som dei hadde sett seg som mål, får vel andre avgjera. Men pampane frå IOF, det internasjonale forbundet, var imponerte. 

Les mer

Endeleg vart eg utteken til VM! Ei heil veke var både Anna, Håkon og eg med som frivillige då VM i orientering nett gjekk av stabelen i Østfold. Det var første gongen eit VM vart avvikla i Østfold, uansett idrett, så det var stor stas for alle dei lokale.


Men stor stas var det for oss vestlendingane òg. Om det vart "Best WOC ever", som dei hadde sett seg som mål, får vel andre avgjera. Men pampane frå IOF, det internasjonale forbundet, var imponerte. 

Familien Gjerde på arenaen for WOC2019, der den gamle verdsmeisteren i skihopping, Per Bergerud, var øvste sjefen. Foto: Asle, ein kamerat av Håkon.

WOC2019TrekloveretGjerde-C.jpg

Skogen og steinhella

Av Arne Gjerde
15.07.2019
Kategori: Ag3

Medan herverande bloggar har hatt ein lang pause i redaktørgjerninga, har hogstfolka gjort seg ferdige her på Fatland. All skogen er kjørt ut, og nett no held vogntoga på med å frakta tømmeret inn til tømmerkaien på Børneset i Uskedalen. Derifrå fer det vidare med båt, truleg til Tyskland.


Det ser alltid "grapse" ut der lassberaren har køyrt i terrenget, men no er det pynta og stelt med gravemaskin. Det står berre att å ta tida litt til hjelp, slik at vatnet sig ut og graset får gro til.


Tanken er at dette skal bli flotte... Les mer

Medan herverande bloggar har hatt ein lang pause i redaktørgjerninga, har hogstfolka gjort seg ferdige her på Fatland. All skogen er kjørt ut, og nett no held vogntoga på med å frakta tømmeret inn til tømmerkaien på Børneset i Uskedalen. Derifrå fer det vidare med båt, truleg til Tyskland.


Det ser alltid "grapse" ut der lassberaren har køyrt i terrenget, men no er det pynta og stelt med gravemaskin. Det står berre att å ta tida litt til hjelp, slik at vatnet sig ut og graset får gro til.


Tanken er at dette skal bli flotte turstiar etter kvart, men du kan ta deg ein tur allereie no. Då kan du gjerne starta oppe i Åsabakken, ved steinbrotet i enden av skogsbilvegen. Og så "klyv" du oppover til Høgåsen, som har fått eit mykje vidare utsyn no når mykje av skogen er borte. 


NB! Ver merksam på at enden av vegen er snuplass for vogntog. Parker difor ikkje bilen din der inne så lenge det er meir tømmer att der. Også vidare framover skal det alltid vera slik at eit stort vogntog kan snu der.

Dette bordet er laga av ei kjempestor steinhelle som eg fann for mange år sidan. Ho er heile 4,51 meter lang, og rundt meteren brei. Tanken var den gongen å prøva å få henne med heim, som eit gedigent hagebord. 


Men no har me i staden montert dette bordet opp like ved plassen der hella vart funnen, rett ved sida av turstien i Åsabakken. Ein perfekt stad å ta seg ei lita kvild før den relativt bratte oppstigninga.

AsabakkenTommerbil-C.jpgAsabakkenLangbord-C.jpg

Tidleg krok

Av Arne Gjerde
12.06.2019
Kategori: Ag3

No for tida er det mykje snakk om å innføra velferdsteknologi for at eldre skal få ein meir praktisk og på alle måtar lettvint kvardag. Dei treng opplæring i å bruka slikt utstyr, noko også pleiepersonellet må ha. 


Som me veit, så må den tidleg krøkjast som god krok skal bli. Og skal me bli skikkeleg krokete til slutt, må opplæringa difor starta allereie i barnehagen.

Les mer

No for tida er det mykje snakk om å innføra velferdsteknologi for at eldre skal få ein meir praktisk og på alle måtar lettvint kvardag. Dei treng opplæring i å bruka slikt utstyr, noko også pleiepersonellet må ha. 


Som me veit, så må den tidleg krøkjast som god krok skal bli. Og skal me bli skikkeleg krokete til slutt, må opplæringa difor starta allereie i barnehagen.

Ayla, snart fem og eit halvt år, demonstrerer her moderne velferdsteknologi. Gebisset kan ein sikkert få i fargevariantar som matchar både kinn, hår og tenner.

AylaMedGebiss-C.jpg

Det lysnet i skogen ...

Av Arne Gjerde
08.06.2019
Kategori: Ag3

Det lysnet i skogen da ilte jeg frem

snart sto jeg hvor bakkestupet skrånet.

Jeg så den vide bygd og jeg så mitt kjære hjem,

jeg så hvor de fjerne åser blånet.

Jeg så de brede fjorder som skar seg inn i bukt,

og elven så jeg blinke og krumme seg så smukt,

jeg lengter til de sollyse sletter.


Jørgen Moe (1850)

Les mer

Det lysnet i skogen da ilte jeg frem

snart sto jeg hvor bakkestupet skrånet.

Jeg så den vide bygd,

og jeg så mitt kjære hjem,

jeg så hvor de fjerne åser blånet.

Jeg så de brede fjorder 

som skar seg inn i bukt,

og elven så jeg blinke 

og krumme seg så smukt,

jeg lengter til de sollyse sletter.


Jørgen Moe (1850)

Diktet høver perfekt her eg står, inne på Skaret, sør for Høgåsen. Etter kvart som hogstmaskinen til venstre fer fram nedover, skal eg kunna sjå både min kjære heim og fjorden utanfor. Elva som krummar seg smukt, ser du kanskje ikkje, men derimot Fatlandsvatnet. Det blir kjekt å gå tur oppover her når dei er ferdige, og vegen er rydda og stelt att.

Skaret-C.jpg

Tid for tur-orientering

Av Arne Gjerde
04.06.2019
Kategori: Ag3

På halvfine dagar i juni er det vel ikkje nokon aktivitet som passar betre enn tur-orientering. Heile familiar legg ut i skog og mark for å finna desse raud-kvite postane. 


I ro og mak, ikkje noko anna konkurranse-element enn at det gjeld å finna postane. Før eller seinare. I løpet av sommaren.


Desse to postane ligg begge på vestsida av Ådnaviksvatnet. Visste du forresten at det er ein gammal demning rett nedanfor vatnet? Den eine posten ligg altså rett ved denne demningen.


Slike demningar vart laga før i t... Les mer

På halvfine dagar i juni er det vel ikkje nokon aktivitet som passar betre enn tur-orientering. Heile familiar legg ut i skog og mark for å finna desse raud-kvite postane. 


I ro og mak, ikkje noko anna konkurranse-element enn at det gjeld å finna postane. Før eller seinare. I løpet av sommaren.


Desse to postane ligg begge på vestsida av Ådnaviksvatnet. Visste du forresten at det er ein gammal demning rett nedanfor vatnet? Den eine posten ligg altså rett ved denne demningen.


Slike demningar vart laga før i tida, for å demma opp vatnet i samband med fløyting av tømmer. Det var før skogsvegane var oppfunne.


På Fatland har me òg ein slik demning, rett innanfor sagbruket mitt. Demningane må reknast som kulturminne i dag, og difor er det viktig å ta vare på dei. Og på minnet om kvifor dei vart laga.


Ikkje alle er så heldige som meg, at dei finn sin eigen signatur på ein av postane.

TurOrienteringB-C.jpgTurOrienteringA-C.jpg

Full fart i skogen!

Av Arne Gjerde
26.05.2019
Kategori: Ag3

Endeleg kom hogstmaskinen til Fatland!


Eigentleg kunne skogen ha vakse nokre år til og produsert mykje meir. Men det er noko som heiter "hogstklassefordeling", som fortel korleis skogen fordeler seg på ulike aldersklassar. Og då er det ideelt å ha nokolunde jamn fordeling på årsklassane. 


Hos meg, som hos mange andre vart mykje planta på sekstitalet, noko som har medført at det i dag for det meste er skog i klasse 3, 4 og 5. Ved å hogga ein del no, og planta raskt til att, får me også opp ny granskog i klassane 1 og... Les mer

Endeleg kom hogstmaskinen til Fatland!


Eigentleg kunne skogen ha vakse nokre år til og produsert mykje meir. Men det er noko som heiter "hogstklassefordeling", som fortel korleis skogen fordeler seg på ulike aldersklassar. Og då er det ideelt å ha nokolunde jamn fordeling på årsklassane. 


Hos meg, som hos mange andre vart mykje planta på sekstitalet, noko som har medført at det i dag for det meste er skog i klasse 3, 4 og 5. Ved å hogga ein del no, og planta raskt til att, får me også opp ny granskog i klassane 1 og 2. Då blir det meir slik det skal vera, for dei som overtek etter meg.

Åsmund Hjelmeland kjører denne hogstmaskinen, og teamet hans vil nok kjøra ut minst 1500 kubikkmeter hos meg framover føresommaren. Det er gammal produksjonsskog i klasse 4 og 5 som må til pers denne gongen.

HogstmaskinAsmundA-C.jpg

Fagert er landet

Av Arne Gjerde
17.05.2019
Kategori: Ag3

Ja, slik syng me alltid på denne dagen. Og fagert var landet han gav oss, Herre vår Gud og vår Fader, det er sikkert. Og fagert er det på ein solskinsdag som i dag.


Er det like fagert det landet me leverer vidare til borna våre? Det vert diskutert heftig i desse tider, og me får håpa at svaret er ja, til sist.


Hjarteleg til lukke med nasjonaldagen!

Les mer

Ja, slik syng me alltid på denne dagen. Og fagert var landet han gav oss, Herre vår Gud og vår Fader, det er sikkert. Og fagert er det på ein solskinsdag som i dag.


Er det like fagert det landet me leverer vidare til borna våre? Det vert diskutert heftig i desse tider, og me får håpa at svaret er ja, til sist.


Hjarteleg til lukke med nasjonaldagen!

Rundkjøringa på Fatland i dag tidleg, med Gullhaug heilt i bakgrunnen.

Fatland-17mai2019-Burlesque-C.jpg

Sjølvbetent loppemarknad

Av Arne Gjerde
04.05.2019
Kategori: Ag3

Ved sagbruket mitt på Fatland blir loppemarknaden frå skogdagen sist laurdag ståande open utetter våren og sommaren. 


Du kan berre forsyna deg sjølv. Og betala med Vipps. Me stolar på at det berre er ærlege folk som kjem til Fatland.


Sagbruket finn du ved å køyra 500m opp Gilavegen. Diverre har skiltet med gatenamnet blåse ned i det siste, men Gilavegen startar ved den raude trafo-kiosken og postkassestativet med torvtak.

Les mer

Ved sagbruket mitt på Fatland blir loppemarknaden frå skogdagen sist laurdag ståande open utetter våren og sommaren. 


Du kan berre forsyna deg sjølv. Og betala med Vipps. Me stolar på at det berre er ærlege folk som kjem til Fatland.


Sagbruket finn du ved å køyra 500m opp Gilavegen. Diverre har skiltet med gatenamnet blåse ned i det siste, men Gilavegen startar ved den raude trafo-kiosken og postkassestativet med torvtak.

Denne skulle me kanskje ha plassert ved loppemarknaden, med tekst tilpassa dei som eventuelt ikkje betaler for seg. Den artige tavla er laga av ein husnesing som kanskje er meir kjend for å spela munnspel.

Musefelle-C.jpg

Skogdag for heile familien

Av Arne Gjerde
20.04.2019
Kategori: Ag3

Ja, komande laurdag er det skogdag for alle på sagbruket mitt på Fatland. Du kan ikkje skjemma deg ut ved å ikkje møta opp der vettu.


Du får til dømes høve til å inspisera den nye kraftlinja som Fjelberg kraftlag byggjer rett forbi saga, for å skaffa nok straum til el-ferja som skal gå frå Sydnes. 


Og mykje meir. Les heile programmet i høgre kolonne på denne sida.

Les mer

Ja, komande laurdag er det skogdag for alle på sagbruket mitt på Fatland. Du kan ikkje skjemma deg ut ved å ikkje møta opp der vettu.


Du får til dømes høve til å inspisera den nye kraftlinja som Fjelberg kraftlag byggjer rett forbi saga, for å skaffa nok straum til el-ferja som skal gå frå Sydnes. 


Og mykje meir. Les heile programmet i høgre kolonne på denne sida.

Dei siste vekene har linjemontørane hatt base ved saga mi, der transport av stolpar og utstyr har føregått med helikopter frå Fonnafly. Men på skogdagen vår skal helikopteret halda seg vekke.

HelikopterFatland-C.jpg

Plastsvineriet

Av Arne Gjerde
07.04.2019
Kategori: Ag3

Det har vore mykje snakk om å rydda plast i naturen etter at plastkvalen vart funnen ved Sotra for nokre år sidan. Til og med Erna var ute i stranda eit par timar og fann seg nokre posar. Då måtte eg beintfram le.


Å rydda plast gjer det finare rundt oss, men det løyser ikkje eit einaste problem. Det einaste som hjelper er å slutta å bruka plast laga av olje. Difor har EU no vedteke eit totalforbod mot oljebasert eingongsplast allereie frå 2021.


Sjølv driv eg forresten no om dagen og plukkar opp plast frå eigedomen min. Fo... Les mer

Det har vore mykje snakk om å rydda plast i naturen etter at plastkvalen vart funnen ved Sotra for nokre år sidan. Til og med Erna var ute i stranda eit par timar og fann seg nokre posar. Då måtte eg beintfram le.


Å rydda plast gjer det finare rundt oss, men det løyser ikkje eit einaste problem. Det einaste som hjelper er å slutta å bruka plast laga av olje. Difor har EU no vedteke eit totalforbod mot oljebasert eingongsplast allereie frå 2021.


Sjølv driv eg forresten no om dagen og plukkar opp plast frå eigedomen min. For som sagt, det blir finare rundt oss. Men det er sikkert einkvan som ler av meg. Slik eg gjorde av Erna.

Løysinga no når oljebasert eingongsplast blir forboden, heiter bioplast. Den er laga av skog, og bioplasten kan du anten kompostera eller gjenvinna.


Det einaste tidsskriftet eg har sett som blir pakka i bioplast, er Skog, som er skogeigarforbundet sitt medlemsblad. Naturleg nok, sidan mottoet deira er 'Alt som kan lagast av olje, kan lagast av skog'.

SkogUtanPlast-C.jpg

Eikhild

Av Arne Gjerde
31.03.2019
Kategori: Ag3

Eg nemnde visst for eit par postar sidan at du skulle få bli betre kjend med Eikhild. 


Går du opp gjennom Gilo her på Fatland av og til, har du nok lagt merke til henne, der ho står og skodar ut over landskapet. Og inviterer mannfolk til seg, med lengt i blikket, med skeivt smil, endå skeivare bryst, ein arm som manglar heilt, men med den andre lang nok til å femna om eit mannfolk og to likevel.


Ho er utforma av tusenkunstnaren Kjell Musland, og ho kom til verda den dagen me avgjorde at den svære eika framom huset må... Les mer

Eg nemnde visst for eit par postar sidan at du skulle få bli betre kjend med Eikhild. 


Går du opp gjennom Gilo her på Fatland av og til, har du nok lagt merke til henne, der ho står og skodar ut over landskapet. Og inviterer mannfolk til seg, med lengt i blikket, med skeivt smil, endå skeivare bryst, ein arm som manglar heilt, men med den andre lang nok til å femna om eit mannfolk og to likevel.


Ho er utforma av tusenkunstnaren Kjell Musland, og ho kom til verda den dagen me avgjorde at den svære eika framom huset måtte vekk. Men eit minne måtte me ha, og då vart det Eikhild.


Som forresten vart døypt av Torleiv Sydnes, han var journalist i Sunnhordland på den tida.

Ho falmar litt med åra, Eikhild, som me alle gjer.

Eikhild-C.jpg

Med hovudet under armen, og armen i bind

Av Arne Gjerde
24.03.2019
Kategori: Ag3

I går følgde alle med på redningsaksjonen på Hustadvika, der cruiseskipet Viking Sky var i havsnaud, på grunn av full motorstopp. Redningsaksjonen med helikopter gjekk naturleg nok seint i slikt uvêr, og stummande mørkre.


NRK kunne då melda at dei hadde sendt ein lastebil ut for å hjelpa til med evakueringa, men at denne også fekk motorstopp. 


Du snakkar om tullebukkar! Sjølvsagt fekk lastebilen trøbbel når dei sende han ut på havet. Og dessutan burde dei heller ha sendt ein buss, sidan det var folk som skulle evakue... Les mer

I går følgde alle med på redningsaksjonen på Hustadvika, der cruiseskipet Viking Sky var i havsnaud, på grunn av full motorstopp. Redningsaksjonen med helikopter gjekk naturleg nok seint i slikt uvêr, og stummande mørkre.


NRK kunne då melda at dei hadde sendt ein lastebil ut for å hjelpa til med evakueringa, men at denne også fekk motorstopp. 


Du snakkar om tullebukkar! Sjølvsagt fekk lastebilen trøbbel når dei sende han ut på havet. Og dessutan burde dei heller ha sendt ein buss, sidan det var folk som skulle evakuerast.


Straks etterpå melde NRK at no hadde dei også sendt ein lastebåt ut for å hjelpa. Diverre leid den same lagnad som lastebilen, nemleg full motorstopp.


Det er av slike tabbar dei lærer, får me tru!

Når panikken breier seg er det lett å handla overilt, og lastebilen var sikkert det dei hadde lettast tilgjengeleg.

CruiseskipA-C.jpgCruiseskipB-C.jpg

Den enes død, den andres brød

Av Arne Gjerde
19.03.2019
Kategori: Ag3

Naturen kan vera brutal, det veit me alle. Og næringskjeda startar gjerne nedst, med småkrypa. Så kjem dei andre oppover og forsyner seg av "undersåttane". Og øvst står mennesket, den mest brutale av alle skapningar.


Men me ser gjerne på oss sjølve som dei snille, og grøssar når me ser ein "stygg" spurvehauk set kloa i ei "snill" trast. 


Som her, i går, då Hildegunn kom heim. Ho høyrde ein smell, og då ho kikka ut på terrassen, fekk ho dette synet. Av og til kjem naturen ganske tett på. Fotoapparatet kom sjølvsagt fr... Les mer

Naturen kan vera brutal, det veit me alle. Og næringskjeda startar gjerne nedst, med småkrypa. Så kjem dei andre oppover og forsyner seg av "undersåttane". Og øvst står mennesket, den mest brutale av alle skapningar.


Men me ser gjerne på oss sjølve som dei snille, og grøssar når me ser ein "stygg" spurvehauk set kloa i ei "snill" trast. 


Som her, i går, då Hildegunn kom heim. Ho høyrde ein smell, og då ho kikka ut på terrassen, fekk ho dette synet. Av og til kjem naturen ganske tett på. Fotoapparatet kom sjølvsagt fram i ein fart.

Denne snille trasta har site på hovudet på Eikhild kvar dag i det siste. Men no er det altså slutt. 


Du vil kanskje vita kven Eikhild er? Det får bli en annen gang, som eit av barneborna mine sa nyleg, då ei gamal tante bad om å få ein klem. Foto: Hildegunn Ruud.

SpurvehaukOgTrast-FotoHildegunn.jpg

Alt fe er sin herre likt

Av Arne Gjerde
17.03.2019
Kategori: Ag3

For dei som er spesielt whisky-interesserte, noko eg sjølv ikkje er, så er VAT69 eit kjent og kjært namn. Å nippa til ein liten, når ein sit i baren eller i anna godt lag, er som det skal vera.


Like kjent er det at alkohol og bil høver dårleg i hop. Begge deler er bra nok, men til kvar sine tider.


Eg sperra auga litt opp då eg for eit par år sidan kom over dette bilskiltet på Island. Nummeret på bilen var nemleg VAT69.


Kan det vera tilfeldig? Eller har eigaren kjøpt dette nummeret for 9000 kroner, slik ein kan g... Les mer

For dei som er spesielt whisky-interesserte, noko eg sjølv ikkje er, så er VAT69 eit kjent og kjært namn. Å nippa til ein liten, når ein sit i baren eller i anna godt lag, er som det skal vera.


Like kjent er det at alkohol og bil høver dårleg i hop. Begge deler er bra nok, men til kvar sine tider.


Eg sperra auga litt opp då eg for eit par år sidan kom over dette bilskiltet på Island. Nummeret på bilen var nemleg VAT69.


Kan det vera tilfeldig? Eller har eigaren kjøpt dette nummeret for 9000 kroner, slik ein kan gjera her i landet?


Kanskje det heller er politiet som har gitt han dette nummeret, fordi dei kjenner fyren, og vil åtvara omgivnadene?


For det kan vel aldri vera slik at bilen går på whisky i staden for bensin. Så god råd har vel ikkje ein gong ein islandsk finans-akrobat, om det framleis skulle finnast slike?


Neppe. For dersom bilen først skulle gå på alkohol, så ville dei nok bruka det gode gamle islandske brennevinet. Det som dei populært kallar Svartedauden!

Han har vel lov å køyra med eit par promille òg denne karen kanskje ...

Vat_69_-_Wikipedia_B.jpgVat_69_Island_B-C.jpg

Mykkji lys og mykkji varme

Av Arne Gjerde
13.03.2019
Kategori: Ag3

Ja, det er Fjelberg kraftlag eg snakkar om. Og våren som kom så tidleg. Alt skjer på ein gong på Fatland denne veka.


At våren kjem tidleg, har me vore inne på før. Men at Fjelberg kraftlag òg kjem så tidleg på oss dette året, treng kanskje ei litt nærare forklaring.


Det er slik at frå neste år av er det planlagt at Fjelberg-ferja skal vera elektrisk. Og for å få nok ladestraum må dei skifta ut linja mellom Fatland og Sjøvangen. Den linja dei bygde så seint som for 25 år sidan, mellom Fatland og Landa, er altså allereie fo... Les mer

Ja, det er Fjelberg kraftlag eg snakkar om. Og våren som kom så tidleg. Alt skjer på ein gong på Fatland denne veka.


At våren kjem tidleg, har me vore inne på før. Men at Fjelberg kraftlag òg kjem så tidleg på oss dette året, treng kanskje ei litt nærare forklaring.


Det er slik at frå neste år av er det planlagt at Fjelberg-ferja skal vera elektrisk. Og for å få nok ladestraum må dei skifta ut linja mellom Fatland og Sjøvangen. Den linja dei bygde så seint som for 25 år sidan, mellom Fatland og Landa, er altså allereie for puslete.


På saga mi her på Fatland er det mykje liv og røre no om dagen, og ein bråte maskiner i sving. Nokre spreke karar fêr forresten rundt i traseen og høgg på harde livet. Den gamle traseen var 10 m brei, men den nye skal vera 20 m. Så då blir det fort litt tømmer som også må ut.


Tittelen? Vel, med så mykje ny straum til Strondo og Fjelberg, kan det sjølvsagt blir meir lys og varme òg. For dei som ikkje fyrer med ved, fyrer med ved fyrer med ved, fyrer med  ...

Denne vesle hestehoven fann eg ved Raualøo på søndag. Håpar han ikkje frys i hel, stakkar, for han treng både lys og varme. Enn så lenge gir han iallfall begge delar til oss som fêr forbi.


Og i dag tidleg kom dei nye kreosotimpregnerte stolpane frå Sverige. For her ved saga mi har kraftlaget og deira samarbeidsfirma Bjerke Nettbygg riggplass. Herifrå skal dei i neste veke med helikopter fly ut dei nye stolpane til sine respektive plasser i traseen. Og etterpå skal dei henta inn dei gamle stolpane.

Varblomen-C.jpgStolpane-C.jpg

Hei på deg!

17.03.2019


Dette er heimesida til Arne Gjerde, som bur på garden Fatland, på Halsnøy, i Kvinnherad kommune, sør i Hordaland.

Eg har alltid vore ein arbeidssam og kreativ kar, og eg har stortrivst med det. Men no når eg har passert sytti, skal eg byrja eit nytt og endå betre liv. Trur eg.

 

Les meir om meg som privatperson ...

 

I spalta til venstre på denne sida finn du den litt uhøgtidelege bloggen min. Er du ny lesar? Start lengst nede på sida då, og les deg oppover, kronologisk.

 

Her i høgre spalta finn du info om dei meir seriøse sidene mine, og kva eg er oppteken med for tida.

 

Seniortun på Fatland?

21.12.2018

 

For sju år sidan regulerte eg eit byggefelt på Fatland, der det så langt berre er bygt tre hus.

 

Etter mange år med dårlege tider for bustadmarknaden i Kvinnherad, er det på tide å sjå framover att. Ikkje minst Hydro sitt vedtak om å starta opp B-hallen på Husnes har vekt stor optimisme.

 

Feltet mitt er regulert med såkalla universell utforming, med tanke på at det kan byggjast eit seniortun her, med inntil 40 bueiningar, pluss fellesbygg med kafé, bar, hobbyrom, festsal, og andre sosiale tilbod. Og ikkje minst eit servicerom der frisør, massør, og andre, kan ha sine tilbod, til dømes ein dag i veka.

 

Eg har sjølv ikkje i dag kapasitet til å gå laus på dette prosjektet, så eg er på jakt etter eit utbyggingsfirma til jobben.

 

Les meir ...

 

Den namnlause bygda mi

31.12.2018

 

Det er mange som seier at dei bur i den flottaste av alle bygder, men det er nok berre eg som faktisk gjer det. Og nokre få heldiggriser til. Fatland er nemleg ei perle. På Perlo.

Men Fatland er eigentleg namnet på berre ein del av bygda. Bygda vår er kanskje den einaste i landet som ikkje har noko offisielt namn.

 

Les meir ...

Anna, mitt hulde viv, studerer solnedgangen frå Gullhaug

Bli med på å skapa Gullparken

18.05.2019

 

Eg har i mange år planlagt at når eg ein gong skal trappa ned, skal eg vera med og byggja opp eit framtidsretta lokalsamfunn her på Fatland.

 

Og i sentrum av dette arbeidet står ein opplevingspark på inntil 200 mål!

 

No er eg vel strengt tatt blitt for gammal til å starta nye prosjekt, men eg gjer likevel ein innsats for å prøva å få det i mål. Åleine klarar eg det ikkje lenger, det har eg ikkje helse til. Difor er eg på jakt etter likesinna som gjerne vil hjelpa til.

 

Visste du at i vår region (Sunnhordland + Haugalandet) bur det 175 000 menneske, men me har ikkje ein einaste komplett opplevingspark her?

 

Og visste du at i heile Hordaland er det berre éin slik park, nemleg Mikkelparken i Kinsarvik? Der var det 55 000 gjester i fjorfjor sommar, og i fjor var det truleg mange fleire, på grunn av det fine vêret.

 

Det er på tide me kjem i gang!

 

Les meir ...

 

Klikk på eit av bilda til høgre for å sjå video om Gullparken

 

29.12.2018

 

I 1979 byrja eg å utvikla programvare-serien Adonis, og i 1988 skipa eg firmaet som i dag heiter Adonis AS.

 

På grunn av alder og helse, og det faktum at eg ikkje lenger er aktiv i dette firmaet, ønskjer eg å selja dei 15% av firmaet som eg framleis eig. Dette trass i at firmaet og programma i dag har ei eventyrleg utvikling, med kundar world-wide.

 

Adonis AS har i dag rundt 45 tilsette, i Norge, Ukraina og Krim, og dessutan med kontor i Miami og Manila.

 

Les meir ...

Aksjar til sals i Adonis

Adonis sitt hovudkontor ligg framleis på Halsnøy.

Skogdag for heile familien!

20.04.2019

 

Komande laurdag 27. april klokka 1200-1500 er det stor skogdag for heile familien ved sagbruket mitt her på Fatland. Den trur eg du beint fram må bli med på.

 

Les komplett program ...

 

Eller last ned plakaten ...

www.ag3.no
ARNE.GJERDE@N-LT.NO
Arne Gjerde, Bjørkelivegen 4, 5458 Arnavik

© Det er lov å sitera frå denne nettsida
ved å referera til www.ag3.no.
Meir omfattande bruk må avtalast skriftleg.
Elles gjeld Lov om opphavsrett til åndsverk.

Utsikt utover Klosterfjorden ein vinterdag.